<<  Vorige pagina

Inspectie installatie
Volgens de wet- en regelgeving dient een elektrotechnische installatie veilig te zijn. U toont dit aan door regelmatig inspecties te laten uitvoeren en de resultaten en ondernomen acties vast te leggen. Een inspectie bestaat uit visuele controles, metingen en het in kaart brengen van de bestaande installatie.

De vakspecialisten van Paulus Elektro kennen de normen en voorschriften die van toepassing zijn op uw installaties. Met geavanceerde meetapparatuur voeren zij totale controles uit. Aan de hand van de resultaten wordt een inspectierapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Na overleg met u gaan we aan de slag om de geconstateerde gebreken te verhelpen. Situaties die direct gevaar opleveren worden natuurlijk direct verholpen.

Thermografische inspectie
Naast de inspectie biedt Paulus Elektro ook de mogelijkheid voor een thermografisch rapport. Dit rapport biedt u tastbare informatie door een thermografische ‘foto’ te maken van uw elektrotechnische installatie. De beelden geven inzicht in bijvoorbeeld slechte verbindingen en overbelasting van groepen. Door de foto is het mogelijk problemen te herkennen en op te lossen voordat deze tot storingen leiden.