Welkom op de website van Paulus Elektro!

Paulus Elektro heeft in de 80 jaar van haar bestaan een goede naamsbekendheid opgebouwd in Ermelo en omstreken. Wij leveren kwaliteitsinstallaties op het gebied van elektrotechniek en beveiliging in de ruimste zin van het woord. Door gebruik van hoogwaardige technische kennis, reeds bewezen technieken en de nieuwste technieken dragen wij bij aan een optimaal comfort, aan veiligheid en duurzaamheid.

Wij zijn een stabiel bedrijf met 70 vakkundige en enthousiaste medewerkers. Onze monteurs zorgen er dagelijks voor dat de werkzaamheden met zorg en aandacht voor u worden verricht. Zij worden hierbij ondersteund door vakspecialisten, een volledig ingerichte ontwerp- en tekenkamer en een goed bevoorraad magazijn. Uiteraard geldt voor u als klant één aanspreekpunt: de projectleider.

In tijden van het Corona-virus:
Paulus Elektro zet zich in om werkzaamheden zo veel mogelijk door te laten gaan, zolang de veiligheid van onze medewerkers zo goed als mogelijk gewaarborgd blijft. Wij houden hierbij uiteraard rekening met de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Wij geven nu voorrang aan het verhelpen van storingen bij zorg-instellingen, ziekenhuizen en bij ouderen. Hierbij is het van groot belang dat onze medewerkers veilig aan het werk kunnen. Ook zij houden zich hierbij aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.
Zo kunnen zij geen woningen betreden waarvan bekend is dat bewoner(s) het coronavirus hebben of in quarantaine zijn. In dit geval gaan wij er bij (storings)melding ook van uit dat dit gemeld wordt. Wanneer een monteur twijfel heeft over de gezondheidstoestand van de klant zal hij de ruimte niet betreden. Wij zullen in alle gevallen meedenken aan een oplossing voor de situatie, eventueel door bijvoorbeeld telefonische begeleiding bij het verhelpen van een storing.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer er geen andere oplossing is, zal na overleg met bevoegde instanties besloten kunnen worden dat de monteur met beschermende maatregelen de ruimte zal betreden. De opdrachtgever moet hierbij, in overleg, zorgen voor beschermende kleding/maatregelen en ontsmetting van de werkplek.

Wij vragen in alle gevallen om een schone werkplek voor onze monteurs, wij vragen u ook gepaste afstand te bewaren van onze monteurs en de monteur de gelegenheid te geven de handen te wassen.