<<  Vorige pagina

Steeds meer apparaten…
Televisies, audio- en videoapparatuur, computers, lcd-schermen, programmeerbare wasmachines, magnetrons, verwarmingsinstallaties, enz. Ze hebben allemaal gemeen dat ze het comfort in uw pand verhogen. Maar ook dat ze zeer gevoelig zijn voor overspanningen als gevolg van bijvoorbeeld (in)directe blikseminslag of schakelpieken.

Waarom beveiliging?
Overspanningen dringen uw huis binnen via het elektriciteitsnet, telefoonnet of via de CAI-aansluiting. Defecte apparaten zijn het directe gevolg. Omdat veel apparaten op meerdere netten zijn aangesloten (denk bijvoorbeeld aan uw televisie) is het verstandig alle drie de netten daartegen te beveiligen.

Directe inslag
De kans dat de bliksem uw pand treft met een directe inslag is klein. Bij het ontbreken van hogere gebouwen in uw directe omgeving beschermt u zich hiertegen met een bliksemstroomafleider.

Indirecte inslag
Bij een indirecte inslag is er een blikseminslag in de nabije omgeving van uw pand. De kans dat dit gebeurt, is vele malen groter dan een directe inslag. De vrijkomende stroomstoot zoekt een weg door de aarde en komt daarbij kabels tegen, zoals elektriciteitskabels, telecommunicatiekabels en CAI-kabels. Via zo’n kabel kan de stroomstoot uw woning binnenkomen en door overspanning uw apparatuur onherstelbaar beschadigen.

Belangrijk om te weten
Veel verzekeringen dekken slechts de schade als gevolg van directe blikseminslag. Anderen vergoeden slechts de dagwaarde van de beschadigde apparatuur. Ons advies: neem preventieve maatregelen en laat Paulus Elektro uw apparatuur beschermen tegen overspanning!