<<  Vorige pagina

Elke ondernemer krijgt te maken met energiewetgeving.
De verplichtingen waaraan voldaan moet worden, verschillen per situatie. Net als de te nemen maatregelen. Van energiezuinige stook-installatie en energie-opleverende zonnepanelen tot schemerschakelaar of LED-verlichtingsplan.
Paulus Elektro en haar ElektroNed-partners bundelen de krachten om u te adviseren en technisch te ondersteunen bij:

– het verkrijgen van het juiste energielabel;
– het verlagen van uw energieverbruik;
– de energieprestatie van uw gebouw te optimaliseren.

Aangescherpte regelgeving energieverbruik
Onze overheid zet zich actief in om aan het Energieakkoord te voldoen. Zowel gebouweigenaren als gebouwgebruikers ontkomen niet meer aan de opgelegde energiewetgeving. Van isolatie en duurzame energie-opwekkers tot een zuinig wagenpark: de te nemen maatregelen worden steeds concreter.

Paulus Elektro schakelt collega-adviseurs in om zakelijke grootverbruikers te tonen hoe zij het energieverbruik kunnen verlagen. U heeft hiermee een onafhankelijk advies en wij kunnen u ondersteunen met de uitvoering van de acties uit het rapport.

Via een uitgebreide energiescan, die aansluit bij de door de overheid gestelde eisen, wordt inzicht gegeven in effectieve bespaaropties. Een kostenverlaging blijkt vaak snel te realiseren. Duurzame maatregelen, op bouwkundig, elektrotechnisch vlak of in uw koel- en warmte-installatie, maken uw gebouw meer waardevol. En u biedt banken en financiers ook een extra zekerheid. Een issue dat steeds vaker zal meewegen in de (her)financiering van gebouwen.

Energielabels EPA-U / EPB
Sinds januari 2015 moeten gebouweigenaren bij nieuwbouw, verkoop of verhuur beschikken over een geldig energielabel. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is.
Label A is het meest energiezuinig, Label G het minst.

In 2023 minimaal EPA-C
De overheid heeft bepaald, dat voor alle kantoorpanden met een bruto vloeroppervlak vanaf 50m2, in 2023 minimaal energielabel C is vereist.
In 2030 is dat zelfs energie-label A.
Voorkom onverwachte verrassingen en laat u nu al adviseren over welke investeringen nodig zijn.

EED-Activiteitenbesluit -20% Energieverbruik in 2020
In 2012 stelde de Europese Commissie de Energy Efficiency Directive (EED) vast.
Deze richtlijn vermeldt een 20% lager Europees Energieverbruik bij de lidstaten (en bedrijven) in 2020.

Heeft uw onderneming:
– Meer dan 250 FTE?
– of meer dan € 50 miljoen omzet per jaar?
– of meer dan 25.000 m3 gasverbruik?
– of verbruikt u per jaar: meer dan 50.000 kWh?

Dan bent u verplicht tot een energie-audit! Deze audit dient minstens elke 4 jaar te worden herhaald. (Let op: quickscans voldoen niet aan de regelgeving)

BREEAM-NL: dé beoordelingsmethodiek
BREEAM-NL is in Nederland dé beoordelingsmethodiek om de duurzaamheidsprestatie van een gebouw te bepalen.
BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is het keurmerk voor nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties. BREEAMNL-In-Use is voor bestaande gebouwen.
Tijdens het monitoren wordt niet alleen het gebouw beoordeeld op duurzaamheidsprestaties. Ook wordt gekeken naar het beheer en het gebruik; uiteindelijk spelen die issues ook een grote rol in hoe duurzaam een gebouw functioneert.

Wilt u meer weten?
Onze adviseurs en die van onze partners staan graag voor u klaar, wij zijn bereikbaar op
0341-554554.

<<  Vorige pagina