<<  Vorige pagina

Wöhler CO2 meter voor een gezond binnenklimaat!
Een gebrek aan ventilatie veroorzaakt concentratieproblemen  en gezondheidsklachten. Door meting met de CO2 meter weet u of er in een ruimte voldoende frisse lucht aanwezig is.

In ruimten waar meerdere personen verblijven zoals in scholen, tehuizen en bedrijven is de luchtkwaliteit vaak slecht door te weinig ventilatie. De CO2 die uitgeademd wordt veroorzaakt deze situatie. Ventilatie is niet alleen nodig om zuurstof aan te voeren, maar ook om schadelijke stoffen af te voeren. In een ruimte waar de CO2 en zuurstof concentratie optimaal is, is het prettig vertoeven en worden prestaties bevorderd.

Mensen met dementie zijn extra gevoelig voor een ongunstig binnenklimaat. Uit : Praktische handleiding bij dementie P. de Boer)

Door onze isolatiedrift gaan we voorbij aan de afvoer van het door ons uitgeademde koolzuurgas (CO2). Ramen en deuren dicht, lekker warm en knus en zeker geen tocht. Mensen met dementie zijn zeer gevoelig voor een overmaat aan CO2. We kunnen mensen hierdoor onbedoeld en zonder het te weten in grote problemen brengen. Gevolgen hiervan kunnen zijn: onrust, paniek, agressie, etc. Veelal wordt dit dan weer met medicatie onderdrukt. Daarnaast kan een overmaat aan CO2 het dementieproces versnellen en het kan zelfs een factor geweest zijn voor het ontstaan hiervan.
Voldoende zuurstof is essentieel voor onze hersenen.

Voor een goede monitoring van de luchtkwaliteit in een ruimte is de Wöhler CDL 210 Kooldioxide meter een uitstekend hulpmiddel.
De CO2 meter heeft een geïntegreerde datalogger voor het monitoren van het verloop van CO2 waarde, luchtvochtigheid en temperatuur. Deze waarden worden gelijktijdig op het display getoond. In één oogopslag kunt u zien hoe het met het binnenklimaat gesteld is. Vrij instelbare grenswaarden kunnen zowel visueel als door middel van een geluidssignaal weergegeven worden.
Voor meer informatie belt u naar 0341-554 554 toets 3 voor Verkoopbalie en het magazijn. Uw bestelling kunt u per mail doorgeven: stuur een e-mail

<<  Vorige pagina