<<  Vorige pagina

Paulus Elektro: Inspectiebedrijf
Als inspectiebedrijf is Paulus Elektro de juiste partner om uw elektrotechnische installaties en uw elektrisch handgereedschap te keuren en te inspecteren.

Verzekeringen en gebruiksvergunningen
Verzekeringsmaatschappijen vragen steeds vaker om een gekeurde installatie alvorens u een verzekering kunt afsluiten of verlengen. Hetzelfde geldt voor de gebruiksvergunning van een pand. Wij kunnen deze keuring voor u verzorgen conform de wet- en regelgeving.

Veiligheid en verantwoordelijkheid
Als eigenaar van een pand of als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige werkplekken. De elektrotechnische installatie is daarbij zeer belangrijk. Denkt u maar eens aan het aantal keren dat u of een werknemer in aanraking komt met elektrotechnische apparatuur als computers, elektrisch handgereedschap, verlichting, machines, enz. Daarnaast is het van belang regelmatig een inspectie uit te laten voeren aan uw elektrotechnische installatie, zodat u ervan verzekerd bent dat de installatie aan de eisen voldoet en naar behoren functioneert. Onze inspecteurs zijn op de hoogte van de normen en voorschriften die van toepassing zijn op uw installatie en hebben de beschikking over geavanceerde meetapparatuur.

Thermografische inspectie
Een wenselijke toevoeging aan de visuele keuring en de metingen volgens is een thermografische inspectie. Infrarode stralen zijn onzichtbaar voor het menselijk oog, maar op de huid waarneembaar als warmte. Een thermografische camera geeft ons de mogelijkheid deze infrarode straling om te zetten naar voor ons zichtbare kleuren.

De temperatuur van elektrotechnische componenten wordt voor een groot deel bepaald door de stroom die er doorheen vloeit. Indien er ergens een slechte verbinding is, zal de stroom daar moeilijker doorheen vloeien en voor extra warmte zorgen. Deze “extra warmte” wordt zichtbaar op een thermografische foto. Door een thermografische foto te maken van een verdeelkast of een elektrotechnische installatie is het mogelijk problemen te herkennen en op te lossen voordat deze storingen kunnen veroorzaken of erger. Een voordeel hiervan is onder andere dat een verdeler niet spanningsloos gemaakt hoeft te worden.

Thermografische foto’s geven inzicht in:

– Slechte verbindingen
– Onevenredige belasting van groepen
– Onvoldoende koeling van de componenten

Een inspectie is een momentopname. De weergegeven informatie van een thermografische foto is afhankelijk van de belasting van de desbetreffende componenten en het tijdstip waarop deze gemaakt is. Wij adviseren u graag over het tijdstip en de frequentie van keuringen. Wij zorgen graag voor uw veiligheid!