<<  Vorige pagina

In de elektrotechniek gelden vele regels en veiligheidsvoorschriften. Paulus Elektro staat voor kwaliteit en veiligheid. Certificering is belangrijk om de kwaliteit aan te tonen, maar ook om deze te onderhouden. Kennis blijft hierdoor op peil. Jaarlijks vindt controle hierop plaats door onder andere de Dekra (voorheen Kema). Voor u dus ook extra zekerheid dat u goed zit met de installaties van Paulus Elektro.

KOMO Instal: Dekra (Kema) gecertificeerd voor BRL 6000 (voorheen waarborg)
Paulus Elektro is gecertificeerd voor Ontwerpen, Installeren en Beheren van Installaties. Vakgebied: Elektriciteit en Verlichting.
BRL 6000-01: E-installatie individuele woningen (E-klein-3)
BRL 6000-02: E-installatie tot en met 3x80A (E-middelgroot-4)
BRL 6000-03: E-installatie boven 3x80A (E-groot-5)
De audit vindt jaarlijks plaats door Dekra (Kema).

Branddetectiebedrijf
Paulus Elektro is erkend en gecertificeerd als branddetectiebedrijf en daardoor ook als installatie- en onderhoudsbedrijf voor brandmeldinstallaties. Onze projecteringsdeskundigen kunnen een plan van eisen opstellen, welke voorgelegd wordt aan de eisende partij. Ook de aanleg en het onderhoud voeren wij in eigen beheer uit.

BORG Technisch beveiligingsbedrijf
Paulus Elektro is in het bezit van het procescertificaat op basis van Beoordelingsrichtlijn BORG Beveiligingsbedrijf, op de volgende deelgebieden:
– Deelgebied 1 en 2: Elektronische maatregelen
– Deelgebied 3: Bouwkundige beveiligingsmaatregelen

Veiligthuis Keur
Paulus Elektro is erkend Keurmeester voor het Veiligthuis Keur, het keurmerk voor de periodieke inspectie van technische installaties en technische voorzieningen in woningen.

Gecertificeerd EIB/KNX partner
Paulus Elektro heeft de kennis en opleidingen in huis en voldoet hiermee aan de Europese standaard voor intelligente woningen en gebouwen (EN 50090-EN13321-1) en een wereldwijde standaard ISO/IEC 14543.

EVI-erkend SEI
Paulus Elektro is door de Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI) geregistreerd als bedrijf dat voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Paulus Elektro heeft de juiste uitrusting in huis om elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren en op te leveren. De juiste meetapparatuur is beschikbaar als ook de vereiste normen en publicaties om de installaties zodanig te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

VCA**-certificaat
Paulus Elektro is in het bezit van een gecertificeerde risico- inventarisatie en -evaluatie. Paulus Elektro stelt veiligheid voorop. Het is belangrijk dat medewerkers hun werk veilig kunnen uitvoeren. Paulus Elektro bereikt dit door gedegen voorlichting, opleiding en werkprocedures. Controle en certificering vindt plaats door de Dekra (Kema).

Lid van ElektroNed: netwerk van kracht
Door samenwerking met de gerenommeerde leden van ElektroNed biedt Paulus Elektro u de voordelen van een landelijk dekkend netwerk.

Lid van Stichting Installatiewerk
Installatiewerk is een samenwerkingsverband van elektrotechnische ondernemingen die zich inzetten voor de toekomst van de branche. Wij investeren in jongeren door onder andere de inzet van opleidingen, deels theorie en deels praktijk. Dit is van belang om in de toekomst verzekerd te zijn van gemotiveerde en vakbekwame jonge collega’s.

Lid van de TechniekAcademie
De TechniekAcademie leidt jongeren op tot elektrotechnische vakmensen. Paulus Elektro heeft zich aangesloten bij de TechniekAcademie zodat leerlingen van de TechniekAcademie geplaatst kunnen worden bij Paulus Elektro.

Lid van Techniek Nederland
Techniek Nederland is de branche-organisatie van installateurs. Om het vakmanschap hoog te houden maakt Paulus Elektro gebruik van de door Techniek Nederland uitgebrachte vakbladen en neemt deel aan de themabijeenkomsten. Techniek Nederland sluit met de werknemersorganisaties de CAO af en voorziet in consumentenvoorwaarden en een geschillencommissie.

Partner van Smart Homes
Smart Homes is het Nationale kenniscentrum voor domotica & Slim Wonen. Smart Homes streeft samen met haar partners naar een betere kwaliteit van wonen en leven voor iedereen, van jong tot oud, met of zonder beperkingen. Paulus Elektro werkt hier actief aan mee door ontwikkeling van slimme, begrijpelijke en toegankelijke oplossingen en diensten.

Erkend leerbedrijf
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Paulus Elektro aangewezen tot “Erkend leerbedrijf”. Dit geldt voor de opleidingen in de elektrotechniek  en administratieve/secretariële beroepen tot en met niveau 4.

Privacybeleid Paulus Elektro
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Via deze weg laten wij u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we dit doen. Dit beleid is van toepassing op diensten van Paulus Elektro. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden. Paulus Elektro respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mail-adressen en technische gegevens met wachtwoordbeleid en een beperking op de toegang toegankelijk zijn voor een deel van onze medewerkers voor het maken van afspraken, het aansturen van monteurs naar de juiste persoon op het juiste adres, de levering van materiaal en alles wat op technisch en financieel gebied noodzakelijk is om een project tot een goed einde te brengen en installaties te onderhouden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wanneer u e-mail of andere berichten aan ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar gegevens die voor het werk relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit beleid zijn beschreven. De informatie wordt niet gedeeld met derden, met uitzondering van eventuele onderaannemers en leveranciers die bij het werk zijn betrokken. Heeft u vragen over ons beleid, dan zijn wij bereid deze te beantwoorden.

<<  Vorige pagina